/static/stock_screener_app/logo2.png

Facebook, Inc.

322,8 USD D

Industria Communication Services
EPS 11,67
P/E Ratio 28,90
Randamentul Dividendului 0,00
Capitalizare 975,1 de miliarde
Beta
Moneda USD
Tara United States

2020 2019 2018 2017
Venit Total
Costul Venitului
Profit Brut
Cercetare si Dezvoltare
Cheltuieli privind vanzarile si cheltuieli administrative
Total cheltuieli de exploatare
Venit din Exploatare
Venit inainte de impozitare
Impozit pe profit
Profit Net
Numar Actiuni

2020 2019 2018 2017
Numerar si echivalente de numerar
Investitii curente
Creante Comerciale
Stocuri
Total Active Curente
Imobilizari Corporale
Investitii pe termen lung
Total Active
Datorii Comerciale
Datorii curente
Total Datorii Curente
Datorii pe termen lung
Total Datorii
Rezultat Raportat
Total Capitaluri Proprii

2020 2019 2018 2017
Profit Net
Depreciere
Variatia Creantelor Comerciale
Variatia Stocurilor
Variatia Numerarului
Flux de numerar total din activitatea de exploatare
Cheltuieli de Capital
Imprumuturi Nete
Flux de numerar total din activitati de investitii
Flux de numerar total din activitati de finantare
Flux de numerar total din activitatea de exploatare
Cheltuieli de Capital
Flux net de capital

Calculator